Modalitatea de atragere a propunerilor de articole și procedura de evaluare

Revista a urmărit întotdeauna diversitatea tematică a articolelor publicate. Din acest motiv, în fiecare an, pe lângă contribuțiile colegilor muzeografi, sunt trimise invitații către alți cercetători provenind atât din mediul local, cât și din cel național. Diversificând ariile de interes cultural, publicația noastră a reușit, treptat, să atragă din ce în ce mai mulți autori specializați în diferite epoci și perioade istorice.

Evaluarea colegială a articolelor date spre publicare este foarte importantă. Studiile care au participat la această evaluare sunt considerate credibile, întrucât au fost evaluate de mai mulţi experţi pentru fiecare domeniu în parte. Obiectivele principale ale verificării acestora sunt legate de calitatea studiului şi de eventualele îmbunătăţiri care trebuie aduse acestuia de către autor, pentru a se încadra în exigenţele revistei.

  • Procesul de recenzare

    Într-o primă fază, fiecare studiu este evaluat într-un proces intern. Secretarul de redacţie al revistei atribuie fiecare studiu unui editor din instituţie, specialist în domeniul respectiv, care face o primă examinare a acestuia. Studiul poate fi acceptat sau respins de editor din numeroase motive, unele bine întemeiate, precum: publicarea în altă parte, subiectul nu se încadrează în tematica revistei, articolul nu are contribuţii originale, conţine informaţii greşite, nu respectă condiţiile de publicare. Acest proces durează 1-2 săptămâni, după care este trimis spre evaluarea externă, în cazul în care se consideră că acest manuscris prezintă interes pentru revistă şi respectă toate condiţiile de publicare.

    Evaluatorii externi sunt selectaţi pe baza contribuţiilor personale în domeniul studiului propus spre publicare. Potenţialii evaluatori sunt contactaţi de secretarul de redacţie pentru a vedea dacă acceptă calitatea de evaluator. Cei care sunt de acord primesc prin email studiul. Fiecare manuscris este verificat de doi specialişti în domeniu. Numele evaluatorilor şi consideraţiile acestora pe marginea manuscrisului sunt necunoscute pentru autorul studiului. La recomandările acestora, manuscrisul poate fi acceptat sau respins de la publicare. În cazul în care se consideră că revizuirile necesare sunt minore, acesta este retrimis autorului pentru a le efectua şi a intra astfel în revistă pentru publicare. În urma evaluării în sistemul peer review, editorii revistei se consultă asupra conţinutului consideraţiilor. Pe baza recomandărilor elaborate de evaluatori, redactorul şef şi secretarul de redacţie decid care dintre articole intră în numărul curent, care sunt amânate şi cele care sunt respinse.

    Pentru articolele respinse de la publicare, colectivul editorial nu este obligat să ofere explicaţii. Autorii vor fi anunţaţi de către secretarul de redacţie de decizia luată în cazul fiecărui articol.

Referenți:

C.S. 1 dr. Ioan Stanciu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca
tel: 0741033376
e-mail: ioan_stanciu@academia-cj.ro

C.S. 1 dr. Călin Cosma, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca
tel: 0742037166
e-mail: calin_cosma@academia-cj.ro

C.S.1 dr. Adrian Ioniță, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti
tel: 0722776776
e-mail: aionita67@yahoo.com

Prof. univ. dr. Sorin Şipoş, Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării, Universitatea din Oradea
tel: 0745584865
e-mail: ssipos@uoradea.ro

Conf. univ. dr. Ion Cârja, Facultatea de Istorie și Filozofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
tel: 0744241847
e-mail: ioncarja@yahoo.it

Prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova
tel: 0745815831
e-mail: sorin.damean@yahoo.com

C.S. I. dr. Andi Mihalache, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române, Iași
tel: 0742939833
e-mail: mihalache_emanuelandi@yahoo.com

Prof. univ. dr. Florin Muller, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti
tel: 0721185572
e-mail: mullerflorin_ro@yahoo.com

C.S.I. dr. Ottmar Trașcă, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca
tel: 0740346984
e-mail: otrasca@yahoo.com

Conf. univ. dr. Liliana Rotaru, Facultatea de Istorie și Filozofie, Universitatea de Stat din Republica Moldova
tel: (373) 22 73 74 42
e-mail: lilianaefrim@gmail.com