Condiții de publicare

Revista Crisia îsi propune să publice studiile şi articolele care valorifică rezultatele cercetărilor din domeniul istoriei. Textele pot fi trimise redacţiei în format electronic, în limbile română, engleză, franceză, germană sau italiană, însoţite de un rezumat și cinci cuvinte cheie în limba engleză. Articolele nu trebuie să depăşească 20 de pagini şi vor avea următoarea structură:

Titlu: scris cu majuscule, aliniat la centru, urmat de un rând liber.

Autorul/Autorii: aliniat la dreapta, numele de familie scris cu majuscule, dacă sunt mai mulţi autori numele lor se despart prin virgulă şi după numele fiecărui autor se introduce o notă explicativă semnalată prin asterisc, ce va conţine instituţia unde este angajat autorul şi adresa de email a acestuia/acestora – urmează un rând liber.

Titlul rezumatului: scris cu majuscule şi aliniat la centru urmat de un rând liber;

Rezumatul: aliniat la ambele margini (justify) urmat de un rând liber;

Cuvintele cheie: aliniat la ambele margini, urmate de un rând liber;

Textul articolului: aliniat la ambele margini – la capătul articolului se lasă două rânduri libere.

Bibliografie – nu se numerotează, se aliniază la ambele margini, se vor folosi următoarele variante:

  • pentru lucrări:
    Gabriel Moisa, Istoria Transilvaniei în istoriografia românească, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 10.
  • pentru articole: 
    Gianfranco Giraudo, Greco-catolicii din România, în Crisia, an XXXIX, 2009, p. 201.
  • pentru surse de arhivă: 
    Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Bihor (în continuare, se va cita: A.N. D.J.Bh.), fond Consilieratul agricol al Judeţului Bihor, dos. nr. 4/1923, f. 17.

Lista ilustraţiilor: aliniat la ambele margini.

Ilustraţiile: vor fi transmise în format .jpeg sau .tiff la o rezoluţie de 300 dpi și vor fi notate ca figuri (Fig. 1, 2…). Ilustraţiile vor fi publicate în tonuri de gri (grayscale) sau color.

Termenul pentru trimiterea articolelor şi a recenziilor pentru numărul în curs al revistei Crisia este data de 1 iulie, pe adresa de e-mail crisia@mtariicrisurilor.ro