Revista Crisia

Revista Crisia este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Stiinţifice din învăţământul Superior (CNCSIS), având codul 308, fiind catalogată în categoria C între 2008-2009, în categoria B+ în perioada 2010-2012, și categoria C în intervalul 2012-2020. Începând cu 2016 este indexată ERIH PLUS.

Istoricul Revistei Crisia

Crisia este publicaţia Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea şi l-a avut ca fondator pe prof. univ. dr. Sever Dumitraşcu. Anuarul orădean a cunoscut trei etape distincte în evoluţia sa: 1971-1983, 1984-1989 şi după 1990. În prima perioadă Crisia a fost exclusiv o publicaţie a colectivului secţieI de istorie, cu excepţia primelor două numere. Între 1984 şi 1989, prin desfiinţarea celorlalte reviste ale Muzeului, Biharea, a secţiilor de etnografie şi artă, și Nimphaea, a secţiei de ştiinţele naturii, Crisia a devenit singurul anuar al instituţiei în care publicau specialiştii tuturor secţiilor. După 1990 lucrurile au revenit la normal, Crisia redevenind o publicaţie exclusivă a secției de istorie, de largă respiraţie intelectuală, deschisă colaboratorilor din ţară şi din străinătate, ultimele numere surprinzând cu prisosinţă această realitate.

Scopul declarat al revistei este acela de a publica rezultatele cercetărilor de istorie şi arheologie, prin studii şi materiale referitoare în primul rând la judeţul Bihor, dar şi la alte spaţii. Prin valorificarea unor informaţii inedite şi interesante, aceasta şi-a adus o contribuţie importantă la dezvoltarea istoriografiei transilvănene. Materialele prezente în revistă au o dispunere pe epoci echilibrată. În timp, în cei 50 de ani de existenţă, Crisia s-a remarcat în primul rând prin constanţă. Puţine publicaţii de gen au avut apariţii anuale atât de sistematice precum anuarul orădean, poate doar Apulum şi Sargetia. Prin aceasta se dovedeşte încă o dată seriozitatea şi predispoziţia spre cercetare a colectivului de istorici al Secţiei de Istorie a muzeului orădean.

Iniţial aceasta nu a fost revista muzeului orădean, ci a Facultăţii de istorie-geografie din cadrul Institutului pedagogic din Oradea, şi l-a avut ca fondator pe istoricul Sever Dumitraşcu.

Primele două numere ale periodicului au apărut sub egida respectivei instituţii, ca urmare a organizării unei sesiuni ştiinţifice intitulate Dacii, istoria şi civilizaţia lor. Aceste prime numere au conţinut, aproape în exclusivitate, lucrările participanţilor la această acţiune. În consecinţă, nu surprinde deloc predominanţa materialelor de arheologie şi de istorie a dacilor.

Cum facultatea orădeană avea deja un un periodic cu oarecare tradiţie, Lucrări ştiinţifice, odată cu numirea profesorului Sever Dumitraşcu în funcţia de director al Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, revista Crisia a devenit publicaţia ştiinţifică a colectivului de istorie de la această importantă instituţie de cultură regională și europeană. Exceptând primele două numere, rubricile permanente au fost, până în 1983, aproape aceleaşi: Studii, Documente, Articole şi Note, Recenzii, Monografii, Bibliografii. Începând din 1984, alături de rubricile deja consacrate ale compartimentului istoric au apărut subdiviziuni noi dedicate etnografiei, artei şi ştiinţelor naturii. După 1990, revista a redevenit exclusiv una de istorie și arheologie, renunțându-se la rubricile dedicate etnografiei, artei și științelor naturii.

În prezent, revista este condusă în calitate de director de prof. univ. dr. Aurel Chiriac, redactor-şef fiind prof. univ. dr. Gabriel Moisa, editor dr. Florina Ciure, șef al Secției de Istorie a instituției muzele orădene, editor executiv dr. Gruia Fazecaș, șeful Secției de Arheologie, iar secretar de redacție dr. Cristian Culiciu.

Membrii comitetului științific sunt nume importante ale istoriografiei românești și europene: Academician Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Academician Prof. univ. dr. Mihai Bărbulescu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Membru Corespondent al Academiei Române, Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, director Institutul de  Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Prof. univ. dr. Cesare Alzati, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Prof. univ. dr. Gianfranco Giraudo, Universitatea Ca’ Foscari, Veneţia, Prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, C.S.1. dr. Florin Gogâltan, Institutul de  Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca, Prof. univ. dr. Francesco Leoncini, Universitatea Ca’ Foscari, Veneţia, Prof. univ. dr. Doru Radosav, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Prof. univ. Dr. Adriano Papo, Universitatea din Udine, Dr. György Feiszt, Arhivele Judeţului Vas din Szombathely, dr. Matteo Taufer, Universitatea din Leipzig.