englishcontact

ISSN: 1016 – 2798, Frecvenţă de apariţie: anuală, Categorie CNCSIS: B+ (2010)

colt caseta colt caseta
 • Metoda de recenzare

  Evaluarea colegială a articolelor date spre publicare este foarte importantă. Studiile care au participat la această evaluare sunt considerate credibile, întrucât au fost evaluate de mai mulţi experţi pentru fiecare domeniu în parte. Obiectivele principale ale verificării acestora sunt legate de calitatea studiului şi de eventualele îmbunătăţiri care trebuiesc aduse acestuia de către autor, pentru a se încadra în exigenţele revistei.

  Procesul de recenzare este descris mai jos.

  Într-o primă fază, fiecare studiu este evaluat într-un proces intern. Secretarul de redacţie al revistei atribuie fiecare studiu unui editor din instituţie, specialist în domeniul respectiv, care face o primă examinare a acestuia. Studiul poate fi acceptat sau respins de editor din numeroase motive, unele bine întemeiate precum: publicarea în altă parte, subiectul nu se încadrează în tematica revistei, articolul nu are contribuţii originale, conţine informaţii greşite, nu respectă condiţiile de publicare. Acest proces durează 1-2 săptămâni, după care este trimis spre evaluarea externă, în cazul în care se consideră că acest manuscris prezintă interes pentru revistă şi respectă toate condiţiile de publicare.

  Evaluatorii externi sunt selectaţi pe baza contribuţiilor personale în domeniul studiului propus spre publicare. Potenţialii evaluatori sunt contactaţi de secretarul de redacţie pentru a vedea dacă acceptă calitatea de evaluator. Cei care acceptă primesc prin email studiul. Fiecare manuscris este verificat de doi specialişti în domeniu. Numele evaluatorilor şi consideraţiile acestora pe marginea manuscrisului sunt necunoscute pentru autorul studiului. La recomandările acestora, manuscrisul poate fi acceptat sau respins de la publicare. În cazul în care se consideră că revizuirile necesare sunt minore, acesta este retrimis autorului pentru a le efectua şi a intra astfel în revistă pentru publicare. În urma evaluării în sistemul peer review, editorii revistei se consultă asupra conţinutului consideraţiilor. Pe baza recomandărilor elaborate de evaluatori, redactorul şef şi secretarul de redacţie decid care dintre articole intră în numărul curent, care sunt amânate şi cele care sunt respinse.

  Pentru articolele respinse de la publicare, colectivul editorial nu este obligat să ofere explicaţii. Autorii vor fi anunţaţi de către secretarul de redacţie de decizia luată în cazul fiecărui articol.


Lista referenţilor


 1. C.P.1. Florin Gogâltan, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj Napoca al Academiei Române, tel: 0747255568; mail: gogaltan@yahoo.com
 2. Conf. univ. dr. Ovidiu Ghitta, Facultatea de Istorie-Filozofie, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, tel: 0741036353; mail: aoghitta@yahoo.com
 3. Prof. univ. dr. Ovidiu Pecican, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, tel.: 0742838281; mail: pecolino999@yahoo.com
 4. Prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova, tel: 0745815831; mail: sorin.damean@yahoo.com
 5. Prof. univ. dr. Ion Zainea, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea din Oradea, tel: 0748584709; mail: ionszainea@yahoo.com
 6. Prof. univ. dr Mihai Drecin, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea din Oradea, tel: 0729132474; mail: ana_drecin@yahoo.com
 7. Prof. univ. dr Florin Muller, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti, tel: 0722359206; mail: mullerflorin_ro@yahoo.com
 8. Prof. univ. dr. Sorin Şipoş, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea din Oradea, tel: 0745584865; mail: ssipos@uoradea.ro
 9. C.P. 1 Stelian Mândruţ, Institutul de Istorie "George Bariţ" din Cluj-Napoca al Academiei Române, tel: 0746480640; mail: smandrut@yahoo.com


urcă la începutul paginii

colt caseta colt caseta
harta site-ului