englishcontact

ISSN: 1016 – 2798, Frecvenţă de apariţie: anuală, Categorie CNCSIS: B+ (2010)

colt caseta colt caseta

CONDIŢII DE PUBLICARE

Revista "Crisia" îsi propune să publice studiile şi articolele care valorifică rezultatele cercetărilor din domeniul istoriei. Textele pot fi trimise redacţiei în format electronic, în limbile română sau engleză, însoţite de un rezumat în limba engleză, franceză sau germană alături de titlu şi cinci cuvinte cheie în aceeaşi limbă cu rezumatul. Articolele nu trebuie să depăşească 20 pagini şi vor avea următoarea structură:

- Titlu: scris cu majuscule, aliniat la centru, urmat de un rând liber.

- Autorul/Autorii: aliniat la dreapta, numele de familie scris cu majuscule, dacă sunt mai mulţi autori numele lor se despart prin virgulă şi după numele fiecărui autor se introduce o notă explicativă semnalată prin asterisc, ce va conţine instituţia unde este angajat autorul şi adresa de email a acestuia/acestora – urmează un rând liber.

- Titlul rezumatului: scris cu majuscule şi aliniat la centru urmat de un rând liber;

- Rezumatul: aliniat la ambele margini (justify) urmat de un rând liber;

- Cuvintele cheie: aliniat la ambele margini, urmate de un rând liber;

- Textul articolului: aliniat la ambele margini - la capătul articolului se lasă două rânduri libere.

- Bibliografie: nu se numerotează, se aliniază la ambele margini, se vor folosi următoarele variante:

- pentru lucrări:

Gabriel Moisa, Istoria Transilvaniei în istoriografia românească, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 10.

- pentru articole:

Gianfranco Giraudo, Greco-catolicii din România, în "Crisia", an XXXIX, 2009, p. 201.

- pentru surse de arhivă:

Arhivele Naţionale, Direcţia JudeţeanăBihor (în continuare, se va cita: A.N. D.J.Bh., fond Consilieratul agricol al Judeţului Bihor, dos. nr. 4/1923, f. 17.

- Lista ilustraţiilor: aliniat la ambele margini.

- Ilustraţiile: vor fi transmise în format jpg sau tif la o rezoluţie de 300dpi. Ilustraţiile vor fi publicate în tonuri de gri (grayscale) însă vă rugăm să le trimiteţi color. Toate ilustraţiile vor fi notate ca figuri (Fig. 1, 2...).


urcă la începutul paginii

colt caseta colt caseta
harta site-ului