englishcontact

ISSN: 1016 – 2798, Frecvenţă de apariţie: anuală, Categorie CNCSIS: B+ (2010)

Caută articole in funcţie de:


colt caseta colt caseta

Arhiva revistei Crisia


Din următorul link puteţi descărca rezumatele pentru articolele incluse în ediţiile din ultimii cinci ani ale revistei: Rezumate 2007-2011


Numarul XXXVIII, 2008


Colectivul de redacţie:


Redactor responsabil al publicaţiilor Muzeului Ţării Crişurilor: Dr. Aurel Chiriac

Colegiu de redacţie: Sorin Bulzan, Iudita Căluşer, Florina Ciure, Lucia Cornea, Gruia Fazecaş, Călin Ghemiş, Lakatos Attila, Doru Marta, Blaga Mihoc, Gabriel Moisa – secretar de redacţie, Corina Toma, Tóth János

Consiliu ştiinţific:

Prof. univ. dr. Mihai Bărbulescu – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Nicolae Edroiu – membru corespondent al Academiei Române

Prof. univ. dr. Ovidiu Pecican – Universitatea Babeş - Bolyai Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop – membru corespondent al Academiei Române

Prof. univ. dr. Doru Radosav – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Gianfranco Giraudo – Universitatea Ca’Foscari din Veneţia

Prof. univ. dr. Francesco Leoncini – Universitatea Ca’Foscari din Veneţia

Prof. univ. dr. Cesare Alzati – Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Prof. univ. dr. László Gróf – Oxford Military College

Dr. György Feiszt – Vas County Archives of SzombathelyArticole:


 1. Ioan Crişan, Gruia Fazecaş, AN EARLY IRON AGE TOMB FROM CEFA „LA PĂDURE”
  limba articolului: Engleză, pagina 7

  UN MORMÂNT DE INCINERAŢIE HALLSTATTIAN DE LA CEFA „LA PĂDURE”
  Rezumat în:Română

  Situl arheologic de la Cefa „La pădure” este cunoscut de la începutul anilor ’70 ai secolului trecut, iar începând cu 1986 au fost demarate săpături arheologice sistematice care au avut ca principal scop cercetarea aşezării şi ulterior a necropolei medievale timpurii descoperite aici. Chiar dacă nu într-o cantitate la fel de mare, au fost totuşi descoperite complexe arheologice apartinand neoliticului, perioadei de tranziţie la epoca bronzului, hallstattului şi perioadei La Tene.

  În campania de săpături din anul 1996 în secţiunea S2 D (din sectorul D) al sitului, între metrii 3 – 5 ai secţiunii, a fost identificat un complex arheologic cu gura circulară, având diametrul de 1,75 m. Complexul s-a conturat la baza stratului de pământ compact, de culoare vânătă ce conţine depuneri arheologice, datând din mai multe epoci (-0,75 m) şi se adâncea in forma de sac, străpungînd stratul argilos cu vestigii neolitice, până în stratul steril, la -1,75 m de la actualul nivel de călcare.

  Ceea ce a atras în mod deosebit atenţia asupra acestui complex a fost materialul osteologic uman ce consta din 6 fragmente de cutie craniană, amestecat cu resturi de oase animale şi material ceramic in stare fragmentara, toate prezentand urme de ardere.

  Complexul funerar pare să fie un mormânt izolat, găsit în incinta aşezării contemporane. Presupunem că defunctul a fost ars pe rug undeva în afara aşezării, iar după incinerare doar o parte a resturilor sale au fost adunate şi depuse în urna funerară şi interiorul mormântului.

  În ceea ce priveşte materialul de la Cefa, caneluri late pe corpul vaselor (Pl. I/3; IV/3) apar în mediu Lăpuş II dar sunt specifice şi grupului Igriţa. Credem că acestea sunt elemente arhaice ce au rămas şi în repertoriul fazei Gáva timpurie. La fel interpretăm şi canelurile de pe gâtul vaselor (Pl. III/3, 5). Tot de acelaşi mediu Igriţa sau postIgriţa pare să se lege şi strachina cu buză evazată (Pl. I/3). De asemenea tot de sfârşitul epocii bronzului se leagă şi vasul bitronconic cu proeminenţe (Pl. I/3) care apare în mediu Susani. Tot de aceaşi factură sudică este şi cupa cu picior (Pl. II/3). Fragmentul cu proeminenţă ciupită din buză este specific fazei timpurii a culturii Gáva.

  Analogii cât mai apropiate spaţial de situl de la Cefa putem să menţionăm pe cele de la Valea lui Mihai (descoperire datată Ha A1 – A2), materialele târzii din necropola de la Sanislău, ceramica din aşezarea de la Pişcolt, Sânicolau Român, Oradea „Centură” (în curs de publicare), Biharea, Şuncuiuş „Dealul Simionului”, nivelul superior de la Tăşad. Mai înspre est, astfel de materiale au fost descoperite la Pericei şi Doh (jud. Sălaj). Mormântul descoperit la Mediaş pare să fie mai târziu decât cel de la Cefa, fiind datat în Ha B, sec X – VIII.


  articol complet (pdf)

 2. Sorin BULZAN, ALEXANDRU CEL MARE SAU AHILE? - O STATUETĂ DIN BRONZ DE LA POROLISSUM REINTERPRETATĂ.
  limba articolului: Română, pagina 17

  ALEXANDER OR ACHILLES? - A BRONZE STATUETTE FROM POROLISSUM RECONSIDERED.
  Rezumat în:Engleză

  A small bronze from Porolissum was signaled by Constantin Pop and republished in others synthetic works and most recently, in a catalogue printed with the occasion of the XVIII-th Congress of Ancient Bronzes held at Bucharest in 2003 (see note 4 in the full text). In height of 6.8 cm, and head height 1 cm., the piece is preserved in Transylvanian National History Museum, Cluj-Napoca (Pl. I, 1-2, 4). The young man is represented nude, beardless, with head turned to the left. The body with massive volumes without interest for muscles rendering, standing on the right foot; the left one is bent forward.

  Following the argumentation presented for another small bronze from Sarmizegetusa (see the note 1) the author suggests an attribution for the Porolissum statuette taking into account the resemblance with Alexander Rondanini’s marble statue from Munich. Hairstyle with curled thick hair falling back on the neck wearing a diadem and figure are close to the representation of young Alexander like Alexander Rondanini and Azara Herm. Also the body position with left leg bent forward has clear affinities with Alexander Rondanini, but reversed.

  The main question remains the attribution of the so called Alexander Rondanini from Munich whose identification was in debate between the authors who recognize Alexander the Great and those which argue the hypothesis of Achilles (see note 8). Throughout this question both hypothesis are analyzed. For the Alexander the Great pledged the resemblance between the heroic type of Alexander with long hair and Achilles, with a lot of replicas in the Hellenistic and Roman time and for the Homeric hero the position of the left leg and wearing the chlamis. In fact, the separation is quite impossible in this moment because the knowledge of Alexander the Great’s representation in the Rondanini type is not so developed.

  For the dating of the piece is proposed the commodian – severian period because of the spreading of heroic representations for funeral purposes, also in the provincial medium.

  As soon as possible, a full English text and a more extended discussion will be offered.


  articol complet (pdf)

 3. LAKATOS-BALLA Attila, CIMITIRUL MEDIEVAL TIMPURIU DE LA SĂLACEA–DEALUL VIDA
  limba articolului: Română, pagina 23

  EARLY MEDIEVAL CEMETERY FROM SĂLACEA – VIDA HILL
  Rezumat în:Engleză

  The early medieval graves covered by this study were discovered in 1966 during the excavations of the Bronze Age fortification of Sălacea–Vida Hill, investigated by I. Ordentlich and N. Chidioşan, archaeologists of the Regional Museum of Oradea. Research results were published in part in 1969. The author of the paper, N. Chidioşan on that occasion proposed a date in the 9th and the beginning of the 10th century and assigned it to a local population of romanic origin. Later in the literature was issued hypothesis of the slav ethnic origins of the cemetery with close relations in the Kötlach -culture.

  On the basis of an analysis more closely related to funerary objects and interpretation of phenomena encountered in the cemetery Sălacea Vida-Hill, we propose to reformulate the ethno-cultural and chronological limits of this discovery. While some phenomena, such as the trephined skull from grave 1 indicates a lower chronological limit (beginning of the 10th century), most items of inventory (the lunular earring of grave 4, temple-rings with „S” shape termination) require a later dating, between the second half of the 10th and the beginning of the 11th century. The reduced number of the investigated tombs indicates the necropolis of small community, probably of a single family, used for no more than two or three generations. The funerary practices, which indicates possible relations with the Christian world (orientation of the graves, lack of food offerings, lack of inventory in addition to accessories, clothing, etc.) sugest the raising of the chronological limit to the first half of the 11th century. We believe that the cemetery of Sălacea-Vida Hill belongs to the same communities of servant people of mixt ethnic origin witch composed the lower group of the society of the 10th century as well as of the kingdom of the Arpad dinasty in the 11th century.


  articol complet (pdf)

 4. Doru MARTA, UN CIMITIR MEDIEVAL DIN CETATEA ORADEA
  limba articolului: Română, pagina 45

  ONE MIDDLE AGE CEMETERY FROM ORADEA FORTRESS
  Rezumat în:Engleză

  In the summer of 2000 in the basement of north-west wing of Princely Palace from Oradea Fortress was unearthed one Middle Age necropolis dated on the basis of fortess stratigraphy and of some analogies from neighborhood areas in the XV – XVIth century. Was investigated 12 graves, no one had inventory. One grave was cut by a wall of Princely Palace, erected in 1629.


  articol complet (pdf)

 5. Iulian-Mihai DAMIAN, UNIRE BISERICEASCĂ ŞI SOCIETATE CREŞTINĂ ÎN REGATUL UNGARIEI LA MIJLOCUL SECOLULUI XV
  limba articolului: Română, pagina 49

  UNION ECCLÉSIASTIQUE ET SOCIÉTE CHRÉTIENNE DANS LE ROYAUME DE L’HONGRIE A LA MOITIÉ DU XV-é SIÉCLE
  Rezumat în:Franceză

  Le métropolite de Kiev, cardinal et légat apostolique Sanctae Romanae Ecclesiae des 1440 et future patriarche uniate de Constantinople apres la mort de Grégoire Mammas (1459), Isidore (1385-1464), l’apôtre de l’union florentine en Europe Centrale est celui qui a dirigé la traduction en ancien slave du décret d’union (entre le 6 juillet et le 26 aout 1439), une traduction qui contient des différences d’interprétation, par rapport a la version grecque, dans les points essentiels de l’accord conciliaire. Le 5 mars 1440, a Buda, Isidore a proclamé l’Union de Florence. Le texte de la proclamation, qui demandait a tous les chrétiens, et pas seulement a ceux, qui, de toute façon, étaient considérés comme unis avec l’Eglise Catholique (du a l’accord signé par l’empereur byzantin et les métropolites de l’Orient), d’arreter les querelles et les hostilités, et fut envoyé a tous les éveques soumis a Isidore. Pendant son séjour a Buda, avant l’arrivée du nouveau roi de Hongrie, Ladislas III (I), roi de Pologne (21 mai 1440), Isidore a eu plusieurs entretiens avec le palatin Laurentius Hedérvári, le ban de la Dalmatie, Croatie et Slavonie, Mátko de Tallovec, le voivode de la Transylvanie, Dezsö de Loszoncz et le comte de Timişoara, Andreas Bothos. Ces entretiens, ensemble avec l’aide reçu par Isidore, en Pologne-Lituanie, de la part de Ladislas III, ouvrent la question de l’adhésion d’une partie de la noblesse hongroise a la croisade et a l’union, soutenue, comme un entier, par le Pape Eugene IV. Le décret royal du 22 mars 1443, qui donnait a l’Eglise Orthodoxe les memes privileges que celles déja détenus par l’Eglise Catholique, est une preuve du désir de Ladislas d’imposer l’union florentine et donne l’occasion d’une novelle discussion des répercussions de cette union parmi les Roumains de la Transylvanie et du Banat. Une analyse philologique des deux textes souligne leur inspiration florentine et l’influence exercée par Isidore et ensuite par le cardinal Cesarini sur les auteurs.

  Malgré les nombreuses traces documentaires, la présence des Franciscains, des Minorites, afin de rester fideles au nom désiré par le fondateur du ordre, Saint François d’Assisi (Ordo Fratrum Minorum), dans le régions du sud-est du royaume médiévale hongrois n’a pas une grande influence sur l’historiographie roumaine. Comme l’avait déja remarqué le bien connue spécialiste roumaine du sujet, Viorel Achim, cette situation a ouvrit la voie pour la survivance et meme pour le renforcement des anciens stéréotypes ethniques et confessionnelles (XVIIe-XIXe siecles), qui ne sont pas propres pour les sources médiévales. En meme temps, les historiographies croates et hongroises, qui sont beaucoup mieux appuyées sur les ouvrages et les éditions des documents du XIXe siecle, en premier lieu, n’ont, en général, que peu d’attention pour les autres historiographies, pour les nouvelles interprétations, et font surtout appel a leur meme. Par conséquent, cette recherche, fondée également sur les documents, les archives et les articles, n’est pas une démarche facile, mais c’est exactement pour cette raison qu’elle paye les frais, compte tenu notamment des sources italiennes.


  articol complet (pdf)

 6. Gabriel-Virgil RUSU, POLITICĂ ŞI SOCIETATE ÎN PRINCIPATUL TRANSILVANIEI LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XVI-LEA: CONSPIRAŢIA NOBILIARĂ DE LA CLUJ (1594)
  limba articolului: Română, pagina 65

  POLITICS AND SOCIETY IN PRINCIPATE OF TRANSYLVANIA, AT THE END OF THE XVth CENTURY
  Rezumat în:Engleză

  Used to proudly talking big and spending much, raised by the Jesuits in the spirit of the antique culture, the catholic ruler of a land with a protestant majority amongst the nobles, prince Sigismund Báthory of Sómlyo still had great dreams, even after he had failed in his claim to the former polish throne of his uncle, Stephen Báthory, that were now supported by the Holy League, and its patrons the pope and the german emperor, mostly unpopular among the Transylvanian nobles, who, in their majority, opposed their princes plan. The oposition found support even inside the House of Báthory, where a real dicordia consanguineorum, was developing and practically enabling Sigismund’s equally ambitious cousin Balthasar to rise as leader of the opposition. After two dramatic twists of faith, Sigismund managed to annihilate the conspirators, gathered in Cluj, when they were more sure than ever of their victory. The major figures of the opposition, with a few exceptions, were executed, Balthasar was executed (actually, murdered), even though he belonged to the princely family, their lands were confiscated and given to Sigismund supporters and, in quite large numbers, to Cluj, actor of witness of the events. Despite the fact that controversy still surrounds the exact way in which he died, the exact cell where it happened, one thing is for sure, Balthasar was the first, in a long line of political murders, committed in Gherla. Much more uncertain proved to be the effects of the annihilation of what the historians called the the nobiliary conspiracy of Cluj, upon the position of the still Transylvanian prince Sigismund Báthory.


  articol complet (pdf)

 7. Adrian MAGINA, CONFESIUNE ŞI SOCIETATE ÎN BANATUL MONTAN LA GRANIŢA DINTRE EVUL MEDIU ŞI MODERNITATEA TIMPURIE
  limba articolului: Română, pagina 75

  CONFFESION AND SOCIETY IN THE MOUNTAIN BANAT BETWEEN MIDDLE AGEAND THE EARLY MODERN AGE
  Rezumat în:Engleză

  In a region divided until the Reformation, between Catholicism and Orthodoxy, the nobles from Banat, predominantly of Romanian origin and orthodox, in the mountain area, until the cneses started being recognized as nobles by the crown and consequently went over, first only by name, to Catholicism (14th-15th centuries), and mainly of Hungarian descent in the plain region and generally of Catholic faith (the most notable exception were the Jaksiæ), had the good fortune to preserve the privileges during the entire Early Modern Period. This naturally affected the impact of the reformation and the dramatic changes brought by it, especially during the second half of the 16th Century. The first ones to cross-over from Catholicism to one of the Protestant denominations were the nobles with dignities, the best example being the count of Timişoara, Peter Petroviæ. In his case, as in those of the bans of Lugoj-Caransebeş, one common feature can be identified: the involvement in religious affairs and the support given, as much as possible, to religious communities. Meanwhile, the Romanian nobles remained largely Catholics. The Reformation was more successful among the small nobles in the towns, including the Romanian ones, from which rose, later on, the best-known humanist scholar from Banat, Mihail Halici-the Son. One could generalize by saying that the more the nobles got involved, even in a rather small manner, in the affairs outside of the Banat, the sooner they changed confession and embraced the confession of the majority (or all) of the high-ranking political figures.

  The House of Austria had a substantial contribution to the safeguarding and the functioning of the Catholic Episcopal group in Hungary. The support provided by the dynasty had been an unmitigated and constant one. The imperial house struggled to guarantee the continuity and the legitimacy of the Magyar Episcopal institution. In its turn, the Episcopal group would always promptly serve the dynasty. The case of the diocese of Cenad is a weighty one. As one of the oldest Magyar episcopates, its functioning at least at a theoretical level was a must. Actually, the Austrian dynasty did not abandon any of the episcopates of the former Hungarian kingdom. Since they considered themselves as the legitimate successors of the Magyar royal tradition, the Habsburgs also emerged into supporters of the Catholicism promoted by the former dynasties of Hungary. The case of Cenad illustrates, at a minor regional level, the politics of the ruling House of Austria in an era of frequent political and territorial changes.


  articol complet (pdf)

 8. Cristian APATI, Mihai GEORGIŢĂ, POPULAŢIA ORAŞULUI ORADEA ÎN LUMINA UNEI CONSCRIERI CONFESIONALE DE LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XVIII-LEA
  limba articolului: Română, pagina 95

  BEVÖLKERUNG DER STADT GROSSWARDEIN IM Licht EINER KONFESIONELLEN KONSKRIPTION AUS DER HALFE DES 18. JHDS.
  Rezumat în:Germană

  Nach der Eroberung der Festung Grosswardein von der österreichischen Armee in 1692, sind nur 21 volle Hvuser geblieben und die Stadt wurde fast gänzlich vernichtet. Die neue Verwaltung versuchte die Stadt durch verschiedene Sonderrechte wiederum zu bevölkern. Das katolische Bisstum, der Grundherr der Stadt, förderte eine Katolizisierungspolitik, die jedoch die Ergebnisse gehabt hatten, weil die katolischen Familien am Anfang des 18. Jht. beinahe nicht vorhanden waren. Die vom katolischen Bisstum durchgeführten Konscription aus 1756 stellt eine bedeutende Mehrheit der katolischen Bevölkerung und Verniedrigung der Protestanten dar.


  articol complet (pdf)

 9. Lucia CORNEA, RELAŢII DE RUDENIE ÎN MEDIUL INTELECTUAL ROMÂNESC DIN VESTUL TRANSILVANIEI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI 19 ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI 20. - STUDIU DE CAZ – FAMILIA AURELIEI POPOVICI-VULCAN
  limba articolului: Română, pagina 117

  RELATIONS DE PARENTÉ DANS LE MILIEU INTELLECTUEL ROUMAIN DE L’OUEST DE LA TRANSYLVANIE PENDANT LA DEUXIEME MOITIÉ DU XIXe SIECLE ET LE DÉBUT DU XXe SIECLE - ÉTUDE DE CAS – LA FAMILLE D’AURELIA POPOVICI-VULCAN
  Rezumat în:Franceză

  L’auteur analyse les milieux sociaux, professionnels et culturels dans lesquels ont évolué les familles d’intellectuels roumains de l’Ouest de la Transylvanie pendant cette période, du point de vue du rôle joué par ces milieux dans l’établissement de relations de parenté, notamment les mariages.

  Le peu d’écoles roumaines qui existaient a l’époque accueillaient en général des éleves des deux confessions (orthodoxe et gréco-catholique). Cela facilitait les rencontres entre jeunes et l’établissement de relations d’amitié qui continuaient pendant leur vie d’adultes.

  Il n’y avait en Transylvanie pendant la période dualiste aucune institution roumaine musicale ou théâtrale. Dans ces conditions, la grande majorité des manifestations culturelles roumaines étaient organisées indépendamment par le mouvement d’amateurs qui prit de l’ampleur surtout vers la fin du XIXe siecle. Ce mouvement fut un puissant facteur de socialisation de la jeunesse roumaine. Lors des répétitions pour les spectacles et lors des soirées dansantes qui y suivaient s’éveillaient des sympathies, naissaient des idylles qui aboutissaient a des relations durables. Les participants n’étaient pas que des locaux, certains venant parfois de tres loin, meme des comtés voisins.

  D’autre part, le mouvement associatif des Roumains de Transylvanie, tres actif pendant la deuxieme moitié du XIXe siecle, offrait de nombreuses occasions de réunion aux intellectuels roumains et a leurs familles.

  Quant a la confession, les mariés appartenaient en général a la meme, mais il y avait aussi des exceptions qui arrivaient a dépasser les barrieres de celle-ci.

  L’entourage professionnel joua un certain rôle dans la création du futur entourage familial. Des gens qui appartenaient a la meme profession se rencontraient tout d’abord dans leur milieu professionnel, cette relation finissant par etre dépassée et ensuite renforcée par une relation d’amitié, les personnes se fréquentant ensuite dans leur entourage familial. De la a établir des relations de parenté par les mariages entre jeunes, il n’y avait plus qu’un pas. Cet état de fait était, par exemple, particulierement visible dans le milieu des avocats auquel appartenait aussi la famille d’Aurelia Popovici-Vulcan.

  Les intellectuels roumains de Transylvanie s’investissaient souvent dans les activités de l’Église, faisant partie, en tant que laics, des différentes structures appartenant a l’Église.

  L´ouvrage étudie le cas de la famille d’Aurelia Popovici-Vulcan, dans la mesure ou nous avons pu reconstituer la situation a l’aide des données dont nous disposions.

  Cette famille fut tres homogene du point de vue social, professionnel et meme politique, réunissant des gens de la meme profession, qui appartenaient au meme milieu et qui nourrissaient les memes idéaux. Ce n’est pas par hasard que de nombreux membres de cette famille militerent, dans le cadre des structures confessionnelles et associatives de l’époque, pour l’émancipation religieuse et culturelle des Roumains de Transylvanie. Un groupe composé de membres de cette famille, représenta le 1er décembre 1918, aupres des autres délégués, les intérets des Roumains de Transylvanie a l’Assemblée Nationale d’Alba Iulia qui allait décider de l’union de la Transylvanie avec la Roumanie.

  Un tableau généalogique de la famille d’Aurélia Popovici-Vulcan se trouve a la fin de l’ouvrage.


  articol complet (pdf)

 10. Constantin MĂLINAŞ, CENTENAR BRUCHENTHAL - 1908 – 2008
  limba articolului: Română, pagina 131

  CENTENAIRE BRUCHENTHAL - 1908 – 2008
  Rezumat în:Franceză

  L’autoeur réconstitue la biographie et l’oeuvre musicale du professeur Mihai pop Bruchental (1908-1989) qui a actionné comme professeur de musique, compositeur et conducteur de choeur et orchestre a Beiuş, entre les annés 1935-1978.

  Venant des ancetres libres, innobilés a 20 novembre 1664 par le Prince Mihai Apaty du Transylvanie, le professeur Mihai pop Bruchental est le plus important produit et représentant culturel pour ce qui signifie Bruchental de West, un branche plus ancienne et plus proliphique, ayant descendants jusqu’a nous, ayant des liasionjs avec la branche de Bruchentals a l’interieur du Transylvanie, qui a été innobile seulement en 1724. Il y a dans ces cas une situation généalogique et de chronologie historique, fondé sur le cas reél, que le meme nom de fondement a été accordé deux fois, a 1664 et a 1724. Ce que ne peut pas etre expliqué par une faute, mai sune association. Les deux branches ont été trouvé a ce moment-la qu-ils sont associés. Du point de vu logique et diplomatique, les Bruchentals de West ont eu une racine commune, qui les encouragé le nom unique d’érudition, meme s’ils avaient été accordé en deux periodes a une distance d’eune demie de siecle.

  Le professeur de Beius Mihai Pop Bruchental vient de cette parohie et aquiert une présence publique légendaire par sériosité et exigence. Avec cela, lui qui provient de l’église greco-catholique, detruit forcement en 1948, les nouveaux authorité ont été imposé e tont fait une activité didactique exemplaire au lycées de Beiuş.


  articol complet (pdf)

 11. Gabriel MOISA, TULBURĂRI ANTISEMITE ÎN ORADEA ANULUI 1927
  limba articolului: Română, pagina 189

  DES TROUBLES ANTISÉMITES Á ORADEA PENDANT L’ÉTÉ DE L’ANEÉ 1927
  Rezumat în:Franceză

  En Décembre 1927 ont eu lieu a Oradea des événements qui n’étaientpas de tout spécifiques á la communauté de la viile d’Oradea d’entre les deux guerres mondiales. Il s’agit de la manifestation des étudiants qui ont participé au Congrés National des Étudiants á Oardea, entre 4-6 Décembre 1927. Ces jours-la, de graves agitations ont eu lieu á Oradea, des agitations qui ont pris fin l’apres-midi de la journee de 6 Décembre 1927 grâce á l’intervention des autorités et de l’armée.

  De la recherche du material documentaire il résulte qu’aux provocations de la communauté juive de la ville, soutenue par la communauté hongroise, les étudiants participants au Congrés ont commencé des actions, sourtout contre les Juifs. Les magasins des Juifs été brisés, leur logements dévastés et les Juifs ont été attaques sur la rue a la suite des provocations mentionées.

  Des affirmation de témoins occulaires et des discutions du Conseil Communal, il résulte que ces provocations résidaient en injures adressées aus étudiants.

  Les événements ont eu un écho trés grand dans le pays l’etranger.


  articol complet (pdf)

 12. Corneliu CRĂCIUN, PENTRU O ISTORIE A RELAŢIILOR DINTRE SPAŢIU ŞI PUTEREA COMUNISTĂ: COLŢUL
  limba articolului: Română, pagina 199

  POUR UNE HISTOIRE DES RELATIONS ENTRE L’ESPACE ET LE POUVOIR COMMUNISTE: LE COIN
  Rezumat în:Franceză

  La période communiste a signifié, ensemble avec les aspects de nature politique, économique, culturelle, idéologique etc., la parrution de nouvelles symbolisations aussi. Parmi elles, «le coin» fut investi de la fonction de représentation, qui, pendant les premieres années du communisme, s’est érigé en espace d’endoctrination communiste ; la forme pointue de ce type d’espace fut représentée par «le coin rouge», d’ou des formes secondaires ont émergées. La presence du « coin rouge » est suivie dans l’ouvrage pendant la période 1946-1953, en s’appuyant sur la mise en valeur des matériaux d’archive, de la presse et de quelques volumes consacrés a la problématique politico-idéologique de la période communiste mentionnée avant.


  articol complet (pdf)

 13. Lucian JORA, ACCOUNTS ON SOVIET UNION CULTURAL DIPLOMACY (1953-1959)
  limba articolului: Engleză, pagina 211

  CONTRIBUŢII PRIVIND DIPLOMAŢIA CULTURALĂ SOVIETICĂ (1953-1959)
  Rezumat în:Română

  Dacă propaganda şi diplomaţia culturală Sovietică în perioada Stalin a avut un caracter defensiv, fiind simplă şi nesofisticată, politica externă sovietică post Stalin în pas cu contextul geopolitic postbelic a avut un caracter ofensiv în termini ideologici. Existenţa însăşi a armamentului nuclear de distrugere în masă a determinat acţiuni de politică externă (diplomaţie cultural/propagandă) mai elaborate, mai subtile. Într-o perioadă de haos şi turbulenţe în sistemul internaţional datorate procesului de decolonizare multe guverne s-au văzut în situaţia de a apela la alternative de dezvoltare diferite de cele ale foştilor stăpânitori, alternative care promiteau o dezvoltare economică şi socială în ritm accelerat. În aceste condiţii regimul de la Kremlin era motivat să joace rolul de opţiune alternativă de dezvoltare, ca centru mondial reprezentând o lume nouă a progresului.


  articol complet (pdf)

 14. EMÕDI János, EMIGRAREA DINTR-O INSTITUŢIE CULTURALĂ ORĂDEANĂ
  limba articolului: Română, pagina 221

  EMMIGRATION FROM A CULTURAL INSTITUTION – THE PHILARMONICAL ORCHESTRA - ORADEA
  Rezumat în:Engleză

  The article presents an extreme case when the number of the emmigrants became almost the double of the employees number in the institute.


  articol complet (pdf)urcă la începutul paginii

colt caseta colt caseta
harta site-ului