englishcontact

ISSN: 1016 – 2798, Frecvenţă de apariţie: anuală, Categorie CNCSIS: B+ (2010)

colt caseta colt caseta

REVISTA CRISIA

Revista "Crisia" este o publicaţie a Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea şi apare cu sprijinul financiar al acesti instituţii.

Revista "Crisia", este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Stiinţifice din învăţământul Superior (CNCSIS), având codul 308, fiind catalogată în categoria C între 2008-2009 şi în categoria B+ începând cu 2010.


urcă la începutul paginii

Istoricul Revistei Crisia

"Crisia" este publicaţia Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea şi l-a avut ca fondator pe prof. univ. dr. Sever Dumitraşcu. Anuarul orădean a cunoscut trei etape distincte în evoluţia sa: 1971-1983, 1984-1989 şi după 1990. În prima perioadă "Crisia" a fost exclusive o publicaţie a colectivului secţiei de istorie a muzeului orădean. Între 1984- 1989, prin desfiinţarea celorlalte reviste ale instituţiei, "Biharea" şi "Nimphaea", "Crisia" a rămas singurul anuar al acesteia. După 1990 lucrurile au revenit la normal "Crisia" devenind o publicaţie prestigioasă, de largă respiraţie intelectuală, deschisă colaboratorilor din ţară şi din străinătate, ultimele numere surprinzând cu prisosinţă această realitate.

Scopul declarat al revistei este acela de a publica rezultatele cercetărilor de istorie şi arheologie, prin studii şi materiale referitoare în primul rând la judeţul Bihor dar şi la alte spaţii. Prin valorificarea unor informaţii inedite şi interesante, aceasta şi-a adus o contribuţie importantă la dezvoltarea istoriografiei transilvănene. Materialele prezente în revistă au o dispunere pe epoci echilibrată. În timp, în cei 40 de ani de existenţă, "Crisia" s-a remarcat în primul rînd prin constanţă. Puţine publicaţii de gen au avut apariţii anuale atît de sistematice precum anuarul orădean. Prin aceasta se dovedeşte încă o dată seriozitatea şi predispoziţia spre cercetare a colectivului de istorici al Secţiei de Istorie a muzeului orădean.


urcă la începutul paginii

Ultimul număr apărut: CRISIA XLIV 2014

Coperta revistei Crisia, 2014 În numărul de faţă au fost publicate articole ale următorilor autori: Gruia Traian FAZECAŞ, Doru Mircea MARTA, Călin GHEMIŞ, Tudor RUS, Robert KOVACS, Ioan CRIŞAN, Răzvan Mihai NEAGU, Gizella NEMETH, Adriano PAPO, BUDAHÁZY István, Alexandru POP, Ioan CIORBA, Klementina ARDELEAN, Augustin MUREŞAN, Blaga MIHOC, Cristian CONSTANTIN, Doina-Gabriela ANANIE, Gabriel MOISA, Sorin FARCAŞ, Doina-Gabriela ANANIE.
vezi detalii


urcă la începutul paginii

colt caseta colt caseta
colt caseta colt caseta

REVISTA CRISIA 2013/2014

Informaţii utile

Termenul pentru trimiterea articolelor şi a recenziilor pentru numărul XLIII al revistei Crisia este 1 iulie 2014. Pentru mai multe detalii consultaţi paginile condiţii publicare şi metoda de recenzare.

Numărul pentru anul curent este în lucru.


urcă la începutul paginii

colt caseta colt caseta
harta site-ului